top of page

Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư

Lời Bạt


    Kệ tụng “Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” được bút giả viết vào ngày kỷ niệm đức Phật Thành Đạo năm Giáp Tý, nhằm ngày 20 tháng 01 năm 2021. Đây là một tác phẩm thi kệ được bút giả ôm ấp trong lòng suốt mấy năm qua. Nhớ lại, trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Trường Hạ Niệm Phật Đường Freemont, California năm 2016, nhân ngày lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức, một vị Trưởng lão cảm khái nói: “Mình không có một bài sám nguyện hay kệ tụng nào thích hợp để đọc tụng trong lễ tưởng niệm này.” Nghe vậy, trong lòng bút giả thầm nguyện mình đủ duyên sẽ soạn một bài kệ tụng, không những chỉ tưởng niệm Hòa thượng Quảng Đức, mà còn tri ân chư vị Tổ Sư qua các thời đại, từ Tây Trúc, Đông Độ cho đến Việt Nam. Nhưng thời gian lần lữa trôi qua, bút giả vẫn chưa tìm được linh cảm để viết. 
 

     Vào ngày tưởng niệm Đức Phật Thích-ca Thành Đạo năm Giáp Tý (2021), bút giả ngồi chiêm nghiệm lại sự hy sinh cầu Pháp của Đức Phật Bổn Sư, từ đời quá khứ cho đến hiện nay. Kinh điển ghi lại, tiền thân Ngài vì cầu Pháp, đã hy sinh thân mạng, lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy xương làm bút để viết lên đó từng bài kệ câu kinh. 
 

Mục Lục 

  • Vài Cảm Nhận

  • Impression of the Books

  • Lời Tri Ân

  • Phần I: Kệ Tụng Việt - Anh

  • Phần II: Chú Thích & Giảng Giải

  • Phần III: Kết Luận

  • Lời Bạt

     Lại nữa, trong kiếp thị hiện cuối cùng, Ngài đã vì chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc riêng mình, như cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để xuất gia tu hành, cần cầu chân lý. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã dấn thân hành Đạo, đi khắp nơi đem ánh sáng giác ngộ soi sáng cho đời. Bút giả lại chiêm nghiệm đến chư vị Thánh Tăng đương thời, chư Tổ Sư hậu thế, từ Thiên Trúc, Đông Độ cho đến Việt Nam qua dòng lịch sử. Chư Tổ đã tiếp nhận ngọn đèn Chánh Pháp từ đức Thế Tôn, rồi trao truyền lại thế hệ tiếp theo, lần lượt truyền thừa như vậy, trải qua các thời đại cho đến chúng ta hôm nay. Đọc lại sử truyện mới thấy được sự khó khổ, hy sinh vĩ đại như thế nào của người xưa. Trong dòng tư duy và chiêm nghiệm này, linh cảm chợt đến, bút giả chẳng bao lâu liền viết thành bài kệ tụng “Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” này. 


Kệ tụng viết xong, bút giả đã đọc tụng 
và giảng giải sơ lược ý nghĩa và nội dung trong ngày Lễ Phật Thành Đạo năm Giáp 
Tý tại Tu Viện Thiện Tường. Bút giả dự 
định giới thiệu và giảng giải bài kệ tụng 
“Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” này trong các khóa An Cư Kiết Hạ năm 2021. Tuy nhiên vì 
tình hình dịch bệnh, các nơi không có tổ 
chức an cư vào năm này. 
Không ngờ nhân duyên đầy đủ, Tu 
Viện Tây Thiên, Canada tuy không thể tổ chức Kiết Hạ An Cư và Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên như hằng năm, nhưng tháng 
08 năm 2021 vẫn tổ chức khóa tu học online cho  Tăng Ni và Phật tử khắp nơi. Thầy trụ trì Thích Pháp Hòa đã gọi điện
sang thỉnh bút giả giảng trong khóa tu online này. Nhân đó, bút giả dùng “Kệ 
Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” làm đề tài 
giảng dạy. Bút  giả cũng biên soạn đề 
cương ngữ nghĩa và Pháp nghĩa căn bản trong bài kệ tụng này để người học có 

tài liệu tham khảo. Chư Tăng Ni và Phật 
tử đều vô cùng hoan hỷ, bày tỏ lòng trân trọng “Kệ Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” và 
nội dung giảng dạy. 
Nhận thấy lợi ích của bài kệ tụng “Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” và phần chú giảng này, bút giả đã biên tập lại đề cương để làm thành sách. Bút giả lại phiên dịch phần kệ tụng sang Anh ngữ cho giới xuất gia trẻ 
tuổi ở hải ngoại, hay cho những Phật tử 
nói tiếng Anh hành trì. Lại thêm, bút giả cũng nhờ Hòa thượng Thích Phước Tịnh, một bậc Giáo thọ đáng kính, đọc lại và cho 
ý kiến. Phần “Cảm Nhận” của Ngài được 
bút giả dịch sang Anh ngữ và in ở phần 
đầu sách thay cho lời tựa. 
Tóm lại, nhờ nhiều nhân duyên lành 
mà tác phẩm này được ra đời và đến tay 
đại chúng. Nhân dịp xuất bản, bút giả ghi 
lại nhân duyên và quá trình hình thành quyển sách này để bày tỏ lòng tri ân. 
Xin thành tâm tri ân tất cả mọi nhân duyên, dù lớn dù nhỏ đã giúp cho tác phẩm này được thành tựu. 
Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát
Sa-môn Sakya Minh-Quang kính ghi.  
 

Trang tiếp theo

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page