top of page
Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán 

         Tất cả hành vô thường
          Nếu tuệ quán như vậy
          Sẽ xa lìa các khổ
          Đây con đường thanh tịnh.

                              Kinh Pháp Cú
   Thiền quán vô thường là chìa khóa giải thoát giác ngộ. Vậy thực nghĩa vô thường là gì? Làm sao ứng dụng vô thường quán để tháo gỡ những mê lầm chấp trước trong đời sống hằng ngày? Làm sao để thực sự có được tự do an lạc giữa cảnh đời vô thường? Kính mời đại chúng cùng nghe bài giảng "Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán" sau đây.
Bài giảng được giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Nam Cali theo lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Thái Siêu và lời mời thỉnh của bác hội trưởng Cư sĩ Mật Nghiêm, một nhà tri thức, một Phật tử thuần thành và hiểu đạo thâm sâu, trong chuyến Hoằng Pháp tại California ngày 17 tháng 01 năm 2016.

Phần Giới Thiệu

Phần 1

Phần 2

bottom of page