top of page

Trang Nhà  < Bài Viết  < Lời Nói Đầu Kỷ Yếu 

Lời Nói Đầu Kỷ Yếu 

       Đến hẹn lại về. Mùa hạ năm nay chư tăng ni một lần nữa lại trở về chùa Điều Ngự để an cư tu học bên nhau trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của Tăng Đoàn. Trong mười ngày tu học, có rất nhiều kỷ niệm ấm áp của tình thầy trò và huynh đệ. Tăng ni còn được tăng trưởng Đạo tâm, Đạo hạnh, và mở rộng tri kiến của mình qua chương trình tu tập và giảng dạy kinh luật luận của chư tôn đức giáo phẩm và giáo thọ.

       Đặc biệt, trong mùa an cư năm nay, còn có những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa khác. Ví dụ, Giới Đàn Lục Hòa được tổ chức cho các giới tử thọ giới, lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm un đúc lý tưởng xuất gia, ôn lại lời Phật Tổ về giới luật và hành trì tu tập. Các giới tử, hàng tân học tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni và nhiều vị tăng ni khác đã vô cùng hoan hỷ tham dự lớp học.  Ngoài ra, Tăng Đoàn còn tổ chức hội nghị thường niên với các bài tham luận có tầm nhìn xa rộng, góp phần định hướng cho hoạt động giáo dục, hoằng Pháp và các lãnh vực khác của Tăng Đoàn. Cho nên, nếu không có tập Kỷ Yếu để ghi lại những Đạo tình ấm áp, trí tuệ sâu sắc, và tinh thần hòa hợp tinh tấn tu học của chư tăng ni trong mùa an cư năm nay, sẽ là một điều vô cùng thiếu sót và đáng tiếc!

       Có họp phải có tan. Chư tăng ni chúng ta sẽ chia tay nhau trở về trụ xứ của mình sau khóa an cư kiết hạ. Nơi phương trời xa xôi nào đó, sau những Phật sự bộn bề, nhọc mệt, chúng ta sẽ ngồi lại nghỉ ngơi, giở lại từng trang Kỷ Yếu. Mình sẽ được sống lại với Tăng Đoàn trong mùa an cư đầy Đạo tình ấm áp. Chúng ta cũng được gặp lại các bậc tôn đức, giáo thọ, hay huynh đệ qua những bài giảng, thơ văn hay tham luận của quý Ngài. Thế hệ tương lai cũng sẽ đọc lại tập Kỷ Yếu này như đọc một tài liệu lịch sử, mà chúng ta là những người đang viết nên trang lịch sử cho Phật giáo Hải Ngoại ở tương lai!

       Đây chính là động cơ thôi thúc khiến chư tăng ni trong Ban Truyền Thông quyết định thành lập Ban Biên Tập Kỷ Yếu, đệ trình lên Ban Chức Sự Trường Hạ và được chấp thuận. Ban Biên Tập Kỷ Yếu đã thu thập bài vở, biên tập và xuất bản tập Kỷ Yếu, gồm những tài liệu giảng dạy, tham luận hội nghị, bài viết thuyết trình, thi kệ, cảm nghĩ v.v… của chư tôn đức tăng ni trong khóa an cư. Ban Biên Tập đã cố gắng xuất bản tập Kỷ Yếu này trước khi khóa an cư kết thúc, để chư tăng ni an cư có được món quà Pháp bảo này trước khi chia tay.

       Vì khả năng có hạn, lại thêm thời gian viết bài, biên tập và xuất bản quá gấp rút chỉ trong vòng mười ngày, chắc chắc Ban Biên Tập sẽ không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Ngưỡng mong trên chư tôn đức và các bậc thức giả từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho.

       Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

       Thay mặt Ban Biên Tập

       Tổng Biên Tập

 

       Sa-môn Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page