top of page

Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư 

BÌA truoci TRI ÂN LỊCH ĐẠI TỔ SƯ.jpg

   Kệ Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư được bút giả viết vào ngày kỷ niệm đức Phật Thành Đạo năm Giáp Tý, nhằm ngày 20 tháng 01 năm 2021. Đây là một tác phẩm thi kệ được bút giả ôm ấp trong lòng suốt mấy năm qua. Nhớ lại, trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Trường Hạ Niệm Phật Đường Freemont, California năm 2016, nhân ngày lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức, một vị Trưởng lão cảm khái nói: “Mình không có một bài sám nguyện hay kệ tụng nào thích hợp để đọc tụng trong lễ tưởng niệm này.” Nghe vậy, trong lòng bút giả thầm nguyện mình đủ duyên sẽ soạn một bài kệ tụng, không những chỉ tưởng niệm Hòa Thượng Quảng Đức, mà còn tri ân chư vị Tổ Sư qua các thời đại, từ Tây Trúc, Đông Độ cho đến Việt Nam. 

   Nhưng thời gian lần lữa trôi qua, bút giả vẫn chưa tìm được linh cảm để viết. Vào ngày tưởng niệm Đức Phật Thích-ca Thành Đạo năm Giáp Tý (2021), bút giả ngồi chiêm nghiệm lại sự hy sinh cầu Pháp của Đức Phật Bổn Sư, từ đời quá khứ cho đến hiện nay. Kinh điển ghi lại, tiền thân Ngài vì cầu Pháp, đã hy sinh thân mạng, lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy xương làm bút để viết lên đó từng bài kệ câu kinh. Lại nữa, trong kiếp thị hiện cuối cùng, Ngài đã vì chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc riêng mình, như cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để xuất gia tu hành, cần cầu chân lý. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã dấn thân hành Đạo, đi khắp nơi đem ánh sáng giác ngộ soi sáng cho đời. 

   Bút giả lại chiêm nghiệm đến chư vị Thánh Tăng đương thời, chư Tổ Sư hậu thế, từ Thiên Trúc, Đông Độ cho đến Việt Nam qua dòng lịch sử. Chư Tổ đã tiếp nhận ngọn đèn Chánh Pháp từ đức Thế Tôn, rồi trao truyền lại thế hệ tiếp theo, lần lượt truyền thừa như vậy, trải qua các thời đại cho đến chúng ta hôm nay. Đọc lại sử truyện mới thấy được sự khó khổ, hy sinh vĩ đại như thế nào của người xưa. Trong dòng tư duy và chiêm nghiệm này, linh cảm chợt đến, bút giả chẳng bao lâu liền viết thành bài “Kệ Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” này. 

   Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng quyển sách Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư do Thầy Sakya Minh-Quang biên soạn và giảng dạy.

bottom of page