top of page

Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư

Vài Cảm Nhận

     Một buổi sáng rừng núi yên bình, thầy Minh Quang đến thăm Tu Viện Lộc Uyển mang theo văn bản Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư-Kệ Tụng và Giảng Giải và quyển Sám Quy Mạng Chú Giải nhờ tôi đọc và góp ý. Tôi đã đón nhận tấm chân tình của Thầy và đọc hai văn bản này rất cẩn trọng. Đây là văn bản được viết, dịch và chú thích với văn phong chân xác, điển nhã và âm vận hài hoà xứng đáng được trì tụng trong các thời khoá sinh hoạt Già Lam của các Tự Viện. Nhất  là phần chú giải. Thầy đã tra cứu tường tận ngữ nghĩa làm toả sáng, biểu đạt được nội hàm sâu sắc của từng lời kệ tụng trong hai văn bản. 


     Những năm còn dạy ở Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng - Việt Nam - vào thập niên chín mươi, trường đã có dịp đón nhận sự hỗ trợ giáo dục của Thầy và tôi cũng đã sử dụng bản dịch Kinh Pháp Cú Thí Dụ của Thầy để dạy chúng nhiều năm; nên ấn tượng đẹp về một vị Tăng sĩ trẻ có năng lực và tấm lòng với công trình giáo dục đã in đậm trong tôi. Thế rồi, sau bao năm, giờ có dịp gặp lại trên đất nước Hoa Kỳ mới thấy tâm hạnh ngày xưa đối với công trình giáo dục Tăng Ni nơi Thầy ngày càng lớn. Thầy ước mơ xây dựng nền tảng tâm đức và tài năng cho Tăng Ni trẻ trên nền tảng tri ân sâu sắc Lịch đại Tổ Sư Phật Giáo Việt Nam, những vị đã khơi dòng từ quá khứ cho tới hiện tại. Có như vậy người xuất gia mới mong thành tựu đức hạnh, trí tuệ và chứng nghiệm tâm linh, hầu xứng đáng là người khoát pháp phục Như lai sống trong sự nuôi dưỡng của Tam Bảo.
 

     Đọc vào hai văn bản nầy tôi nhận ra sự trưởng thành của tri thức trường lớp và tấm lòng vì đạo sâu sắc từ bút lực Thầy viết và dịch thuật. Tôi càng kính quý và đồng cảm hơn với sự cống hiến tận tuỵ cho công trình văn hoá Phật giáo của Thầy. Chắc hẳn với tấm lòng, năng lực và nền Phật học giàu có của tự thân, Thầy sẽ còn nhiều đóng góp hơn cho công trình bồi dưỡng Tăng Ni và củng cố gia tài thư tịch Phật học Việt - Anh ngày một phong phú hơn nữa. 
 

Tu Viện Lộc Uyển  
Miền nam Cali , trung thu năm 2021.
Thích Phước Tịnh.

 

Mục Lục 

  • Vài Cảm Nhận

  • Impression of the Books

  • Lời Tri Ân

  • Phần I: Kệ Tụng Việt - Anh

  • Phần II: Chú Thích & Giảng Giải

  • Phần III: Kết Luận

  • Lời Bạt

bottom of page