press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/33
Tông Chỉ Tu Học

   Tu Viện Thiện Tường được thành lập với tinh thần nhớ ơn và đền ơn chư Phật, bao đời tổ sư và các bậc sư trưởng, nhất là Hòa thượng thượng Thiện hạ Tường, một bậc cao tăng đức độ, có công đức lớn với Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ chấn hưng Đạo Pháp. Tu Viện Thiện Tường tu học hoằng Pháp theo tinh thần Phật Giáo Nhân Gian với những tông chỉ sau đây:

  1. Là nơi Hoằng Dương Chánh Pháp, phá trừ mê tín, tà kiến; kiến lập chánh kiến cho người học Phật.

  2. Là nơi tu học và đào tạo Tăng tài để góp phần Hoằng Pháp nơi hải ngoại

  3. Là nơi phiên dịch, nghiên cứu và biên soạn Kinh điển và tác phẩm Phật học để đáp ứng nhu cầu giáo dục và Hoằng Pháp.

  4. Là nơi giảng dạy giáo lý, thực tập thiền quán, thiền tụng và thiền lễ cho Phật tử địa phương và sinh viên quốc tế đang theo học tại Parkland College và University of Illinois.

  5. Là nơi giúp đỡ đời sống tinh thần cho Phật tử địa phương khi gia đình họ hữu sự theo đúng tinh thần Chánh Pháp.

  6. Là nơi gìn giữ và truyền thừa văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại qua việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá Phật Pháp bằng tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam sinh và lớn lên nơi đây.

Bài Mới Nhất

Thông Báo

Cúng Dường 

 Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,       Kính thưa quý Phật tử và học trò xa gần,      Tu Viện Thiện Thiện Tường là nơi thầy tịnh tu sau những chuyến đi hoằng Pháp khắp nơi. Đây cũng là nơi thầy nghiên cứu, dịch kinh, viết sách, và giảng dạy cho cho Phật tử gần xa online. Thầy kêu gọi quý Phật tử hữu duyên với thầy và Tu Viện, những ai đã nghe Pháp, đọc kinh sách do thầy phiên dịch, biên soạn và giảng giải, xin hãy phát tâm cúng dường Hộ Pháp cho sự nghiệp Hoằng Pháp ý nghĩa này được thành tựu viên mãn.      

   Tất cả tịnh tài quý Phật tử cúng dường sẽ dùng vào việc xây dựng, sửa sang Tam Bảo, nuôi dạy, đào tạo Tăng tài, ấn tống kinh sách do thầy phiên dịch, biên soạn, cũng như các Phật sự khác. Theo yêu cầu của Phật tử, thầy xin để information cúng dường chùa chi tiết bên dưới. Xin quý vị tham khảo.

“Của một đồng, công một lượng, còn tấm lòng là vô lượng”      

      Sa-môn Sakya Minh-Quang

            ~~~~~~~~~

Quý Phật tử cúng dường bằng cách:

* Viết check gởi về: Thien Tuong Temple        1512 N. Mckinley Ave. Champaign, IL 61821

 

* App Zelle: quý vị chỉ cần email của chùa: tuvienthientuong@gmail.com, tên Minh-Quang Sakya

 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg